Γενική Επισκευή, Εκσυγχρονισμός και Συντήρηση Συστημάτων

Ο κύκλος ζωής των αμυντικών συστημάτων είναι εγγενώς ιδιαίτερα εκτεταμένος, image003τόσο λόγω των επιχειρησιακών απαιτήσεων, όσο και λόγω των ιδιαίτερα υψηλών επενδύσεων σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και παραγωγής. Η διατήρηση σε υπηρεσία, αλλά και η βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών, καθώς και η αντιμετώπιση της τεχνολογικής απαξίωσης των συστημάτων σε χρήση, απαιτούν την σωστή συντήρηση και την περιοδική γενική επισκευή και εκσυγχρονισμό των συστημάτων αυτών.

Καθώς ο αριθμός των συστημάτων σε χρήση αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα οι ένοπλες δυνάμεις επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην κύρια αποστολή τους, γίνεται όλο και επιτακτικότερη η ανάγκη για την εύρεση εκείνων των εταίρων που διαθέτουν τεχνογνωσία, τεχνολογία, ευελιξία και εμπειρία για να αναλάβουν και να φέρουν σε πέρας τέτοιες δραστηριότητες. Η SSMART είναι ένας τέτοιος εταίρος.

Στις ειδικά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες εγκαταστάσεις μας, είναι διαθέσιμη όλη η απαραίτητη υποδομή καθώς και το εκπαιδευμένο προσωπικό, τα οποία διασφαλίζουν την επιτυχή εκτέλεση εργασιών επισκευής, γενικής επισκευής και εκσυγχρονισμού αμυντικών συστημάτων διαφόρων τύπων και κατηγοριών, σε συνεργασία με τον αρχικό κατασκευαστή. Επιπλέον το προσωπικό είναι σε διαρκή ετοιμότητα να προσφέρει τεχνική υποστήριξη στις εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη, δημιουργώντας τελικά ένα στρατηγικά εγκατεστημένο κέντρο αριστείας.

Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα διεξαγωγής πλήρων λειτουργικών ελέγχων όπως (ενδεικτικά) λειτουργικοί έλεγχοι, έλεγχοι κεραιών radar, έλεγχοι servo μηχανισμών, έλεγχοι ευθυγράμμισης, έλεγχοι στεγανότητας, έλεγχοι τηλεοπτικών καμερών, έλεγχοι στεγανότητας, μετρήσεις στάσιμων κυμάτων.

image013  Λογιστική Υποστήριξη