Ολοκληρωμένες Λύσεις Λογισμικού

Λειτουργώντας με επιτυχία από το 1999, η Signaal Hellas είναι μια εταιρεία υψηλής εξειδίκευσης, η οποία σχεδιάζει, αναπτύσσει, παράγει, συντηρεί και αναβαθμίζει λογισμικό για εφαρμογές πραγματικού χρόνου, για την λειτουργία και τον έλεγχο κρισίμων συστημάτων. Τέτοιου είδους συστήματα περιλαμβάνουν αισθητήρες radar και ηλεκτρο-οπτικούς αισθητήρες, οπλικά συστήματα, συστήματα διαχείρισης μάχης, συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, επικοινωνιακά συστήματα καθώς και εξομοιωτές.

software