Δραστηριότητες

Παραγωγική Διαδικασία

Η Signaal Hellas παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού, αναλαμβάνοντας και υλοποιώντας όλες τις φάσεις του «Κύκλου Ζωής» ενός προϊόντος, από την φάση του καθορισμού των απαιτήσεων μέχρι και την φάση της εκπαίδευσης των χρηστών και της συντήρησης του προϊόντος.

   

Προϊόντα και Έργα

Σήμερα η Signaal Hellas αναγνωρίζεται σαν ένας επιτυχημένος παραγωγός λογισμικού για εφαρμογές αμυντικών συστημάτων πραγματικού χρόνου, ο οποίος έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε πλειάδα εθνικών και διεθνών αμυντικών προγραμμάτων και έργων.

   

Ολοκληρωμένες Λύσεις Λογισμικού

Λειτουργώντας με επιτυχία από το 1999, η Signaal Hellas είναι μια εταιρεία υψηλής εξειδίκευσης, η οποία σχεδιάζει, αναπτύσσει, παράγει, συντηρεί και αναβαθμίζει λογισμικό για εφαρμογές πραγματικού χρόνου, για την λειτουργία και τον έλεγχο κρισίμων συστημάτων. Τέτοιου είδους συστήματα περιλαμβάνουν αισθητήρες radar και ηλεκτρο-οπτικούς αισθητήρες, οπλικά συστήματα, συστήματα διαχείρισης μάχης, συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, επικοινωνιακά συστήματα καθώς και εξομοιωτές.

software