Υποδομή

Βιομηχανοστάσιο

 • Εμβαδό 2500 τμ., 10 μ. καθαρό ύψος
 • Γερανογέφυρα (ανυψωτική ικανότητα 10 tons και 6.4 tons)
 • Ισο-δυναμικό πάτωμα
 • Μετατροπείς ισχύος (115V / 60Hz, 115V / 400Hz,440V / 60Hz)
 • Παροχή πεπιεσμένου αέρα
 • Ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Ασφαλές περιβάλλον

Βιομηχανοστάσιο   Βιομηχανοστάσιο

Εξοπλισμός

 • Ειδικά εργαλεία για:
  • Αποσυναρμολόγηση
  • Συναρμολόγηση
  • Ευθυγράμμιση
  • Ανάρτηση
  • Μεταφορά
 • Πλήρης συλλογές εργαλείων εμπορικού τύπου
 • Πλήρης συλλογή ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης
 • Ειδικός εξοπλισμός ελέγχου για την διενέργεια δοκιμών αποδοχής εργοστασιακού επιπέδου (Factory Acceptance Tests)

Εξοπλισμός

Μονάδα Επιφανειακής Κατεργασίας

 • Θάλαμος επιφανειακής κατεργασίας μονάδων (μέσα κατεργασίας: πλαστικό, γυαλί,, άμμος)
 • Χώρος επιφανειακής κατεργασίας μονάδων κλειστού τύπου (6m x 6m x 6m).
 • 8-meter wide "wet filter" for painting
 • Γερανογέφυρα (ανυψωτική ικανότητα 3.6)
 • Φούρνος 
 • Ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Εξοπλισμός ελέγχου ποιότητας στιλπνότητας και πάχους στρώματος βαφής επεξεργασμένων μονάδων

Μονάδα Επιφανειακής Κατεργασίας  Μονάδα Επιφανειακής Κατεργασίας